LIÊN HỆ

  • Bò Khô Anh Ký
  • Địa chỉ : Ki ốt 30 ( cổng bắc) chợ quảng Ngãi. Tp quảng ngãi
    46 Cách Mạng Tháng 8, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Điện thoại : 0935 415 868
  • Email : bokhoanhkyqn@gmail.com


0935 415 868