Sản phẩm

Khô gà lá chanh
Khô gà lá chanh
Giá : Liên hệ
Bò Khô lát
Bò Khô lát
Giá : Liên hệ
Cá Cơm khô
Cá Cơm khô
Giá : Liên hệ
Cá mai xẻ
Cá mai xẻ
Giá : Liên hệ
Cá đù 1 nắng
Cá đù 1 nắng
Giá : Liên hệ
Bò khô sợi tẩm gia vị
Bò khô sợi tẩm gia vị
Giá : Liên hệ
Cá đuối tẩm gia vị
Cá đuối tẩm gia vị
Giá : Liên hệ
Mực rim hộp 300 gr
Mực rim hộp 300 gr
Giá : Liên hệ
Tép khô
Tép khô
Giá : Liên hệ
Cá bống sông trà quảng ngãi
Cá bống sông trà quảng ngãi
Giá : Liên hệ
Tôm khô
Tôm khô
Giá : Liên hệ
Mực một nắng
Mực một nắng
Giá : Liên hệ
vũ nữ chân dài loại 1
vũ nữ chân dài loại 1
Giá : Liên hệ
Mực khô loại 1
Mực khô loại 1
Giá : Liên hệ
Tôm khô loại 1
Tôm khô loại 1
Giá : Liên hệ
Mực cán ăn liền nguyên con
Mực cán ăn liền nguyên con
Giá : Liên hệ
Cá Sặc Đặc sản miền tây
Cá Sặc Đặc sản miền tây
Giá : Liên hệ
Cá chỉ vàng
Cá chỉ vàng
Giá : Liên hệ
Vũ nữ chân dài
Vũ nữ chân dài
Giá : Liên hệ
cá bông sông trà loại 1
cá bông sông trà loại 1
Giá : Liên hệ
0935 415 868